6 Niedziela Zwykła 12.02.2017r.

  • W liturgii kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
    • Wtorek – Święto Świętych Cyryla, Mnicha, Metodego Biskupa, patronów Europy.
  • Dziękujemy za ofiary składane na rzecz budowy organów. 
  • Dziękujemy pani Elżbiecie, panom Antoniemu i Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.