Proboszcz

ks. dr Andrzej Tarasiuk, kanonik R.M., wyświęcony w roku 2004

Wikariusz

ks. mgr Michał Mąka, wyświęcony w roku 2018

Pomoc duszpasterska

ks. mgr Wojciech Mikołajek,wyświęcony w roku 2021, student UPJP II w Krakowie