Niedziela Zesłania Ducha Świętego 31.05.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu "Stworzycielu Duchu, przyjdź".
  • Poniedziałek - święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
  • Czwartek - święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
  • Piątek - pierwszy miesiąca. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Spowiedź rano od 7.00, popołudniu od 16.30.
  • Sobota - pierwsza miesiąca. Do chorych udajemy się od godz. 9.00. Zmiana tajemic żywego różańca w kościele o godz. 17.20.
 • W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, które w naszej Parafii będą się odbywały zawsze po mszy świętej o godz. 18.00.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Bardzo serdcznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii zarówno na miejscu w kościele jak również przez przelewy na nasze konto parafialne.
 • Od dzisiejszej niedzieli wierni mogą uczestniczyć we Mszy świętej bez ograniczeń co do ilości osób jednak pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odległości między uczestnikami zgromadzenia liturgicznego, jak również o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w Kościele.

 

 

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.

2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:

a) osoby w wieku 65 lat i więcej,

b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski