Msze święte

Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 17:00, 18:00
Dni robocze:
7:00, 18:00

Kancelaria parafialna

Poniedziałek, wtorek, środa od 16.30 do 17.30
Sobota od 10.00 do 11.00

Parafia świętego
Karola Boromeusza
w Krakowie
ul. Zdrowa 31
tel. 12 416 35 38

A Ja wam powiadam : Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych , którzy was prześladują ; tak będziecie synami Ojca waszego , który jest w niebie ; ponieważ On sprawia , że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi , i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,44-45) komentarz

30 marca 2020


LIST ZE WSKAZANIAMI DUSZPASTERSKIMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA OSTATNI ETAP WIELKIEGO POSTU

 

- Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w ludzkich sercach, towarzyszy walka z pandemią na wielu odcinkach życia. Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu - pisze abp Marek Jędraszewski w Liście ze wskazaniami duszpasterskimi na ostatni etap Wielkiego Postu.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w ludzkich sercach, towarzyszy walka z pandemią na wielu odcinkach życia. Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu.

Na ten ostatni etap wielkopostnej drogi kieruję do Was pasterskie słowo umocnienia oraz wskazania działań, które powinniśmy podjąć, poczynając od piątej niedzieli Wielkiego Postu, kiedy to zasłaniamy w kościołach krzyże uświadamiając sobie, że coraz bliżej jest „Godzina Jezusa”. Ogólne wskazania dotyczące przeżycia Świętego Triduum Paschalnego zostały już przekazane przez Konferencję Episkopatu Polski, a dalsze szczegóły, dotyczące naszej archidiecezji, przekażę przed Niedzielą Palmową. Chodzi nie tylko o celebrację liturgii w kościele, lecz także o przeżywanie tych zbawczych wydarzeń w rodzinach, które są domowym Kościołem.

1. Doceniam wielki wysiłek duszpasterzy w tym trudnym czasie, a także odpowiedzialność wiernych świeckich, którzy przeżywają trudny czas, nie zapominając o potrzebujących. Wspieram duchowo wszystkich zaangażowanych w walce z pandemią, a szczególnie kapelanów w szpitalach, lekarzy i cały personel medyczny.

2. Bardzo proszę o dalsze zachowywanie rozporządzeń podanych przez władze świeckie. Duszpasterzy proszę o dalsze przestrzeganie zasad podanych przez mnie w dekrecie z dania 12 marca br. dotyczących higieny, sposobu przekazywania znaku pokoju, aktów czci wobec krzyża i innych znaków religijnych.

Przeżywanie Eucharystii i trwanie na modlitwie

3. Na szóstą niedzielę Wielkiego Postu udzielona już jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam do przeżywania Eucharystii w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Starajmy się, w miarę możliwości, przeżywać tę niedzielną Eucharystię w gronie rodzinnym. Wspólnie słuchajmy słowa Bożego, które jest wtedy głoszone, łączmy się duchowo z ofiarą Chrystusa i zaprośmy Go do naszych serc i do naszych rodzin. Po zakończeniu Eucharystii spróbujmy porozmawiać o usłyszanym słowie, a także o innych sprawach duchowych. Zaplanujmy też program modlitwy rodzinnej na nadchodzący tydzień.

4. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele tych rodzin, które zamówiły intencję mszalną. Dobrze byłoby, aby wierni, którzy prosili o odprawienie Mszy w ważnej dla nich intencji, sprawdzili telefonicznie, czy Msza Święta jest koncelebrowana, a jeśli tak, to ile osób z danej rodziny może przyjść. Wszyscy inni powinni pozostać w domach i nie przychodzić w tym czasie do kościoła.

5. Gorąco proszę wszystkich o modlitwę indywidualną i rodzinną. Włączajmy się codziennie wieczorem o godz. 20.30 w ogólnonarodową modlitwę różańcową transmitowaną przez Internet z wielu kościołów i kaplic. Niech ta godzina będzie czasem modlitwy jak największego grona wiernych. Kapłani i osoby konsekrowane modlą się wtedy w kościołach, a wierni świeccy modlą się w swoich mieszkaniach. Znajdźmy również czas na lekturę Pisma Świętego i książek religijnych, a także na posłuchanie konferencji rekolekcyjnych zamieszczonych w Internecie. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i naszych świętych Patronów, śpiewajmy Gorzkie Żale i pieśni pasyjne. Pamiętajmy, że w tych dniach kościoły są otwarte i można iść na chwilę modlitwy. Jeśli duszpasterze stworzą możliwość internetowego zgłaszania się na określoną godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu, skorzystajmy z tej okazji.

Pokuta i pojednanie

6. Wraz z modlitwą podejmujmy post. W szczególny sposób proszę o podjęcie postu w piątek przed Niedzielą Palmową. Mamy wiele świadectw biblijnych, a także z historii Kościoła, że wspólny post jest potężną bronią w walce z grzechem, a także w pokonaniu innego zła, jakie pojawia się w życiu ludzi. W tym przypadku prośmy szczególnie o zwycięstwo nad pandemią koronawirusa.

7. Zachęcam wszystkie rodziny, aby w piątek lub w sobotę przed Niedzielą Palmową, przeżyły rodzinne nabożeństwo pojednania. Zapewne nie wszyscy będą mogli w tym roku przystąpić do sakramentalnej spowiedzi, ale wspólna modlitwa pokutna, przeżywana w domu, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia. Można odczytać fragment Pisma Świętego, odmówić wybrane modlitwy, a następnie przeprosić Boga za grzechy oraz przeprosić się nawzajem za wszystko, co raniło członków rodziny. W czasie spowiedzi powszechnej mówimy, że zgrzeszyliśmy „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”.

8. Przed pierwszym piątkiem miesiąca, a jeszcze bardziej przed świętami paschalnymi wielu wierzących pragnie przystąpić do sakramentu pokuty. W tym roku nie dla wszystkich będzie to możliwe, dlatego zachęcam do skorzystania z możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Penitencjaria Apostolska przypomina o takiej możliwości w dokumencie ogłoszonym 20 marca br. Czytamy w nim: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”. Wierni, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni ją głęboko przemyśleć i przemodlić. Nie może to być akt powierzchowny. Zachęcam do skorzystania z pomocy, które będą zamieszczone na stronie internetowej naszej archidiecezji.

9. Osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty, proszę o śledzenie informacji na ten temat, ogłaszanych w parafiach. W miarę możliwości, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, kapłani będą spowiadać w konfesjonałach lub innych miejscach. Jeśli parafia ogłosi możliwość internetowego zgłaszania się na adorację Najświętszego Sakramentu, zachowując zasadę, aby w jednym czasie w kościele było nie więcej niż 5 osób, to czas adoracji może być również okazją do skorzystania z sakramentu pokuty. Jeśli duszpasterze zaproponują inne rozwiązania, to bardzo proszę o dostosowanie się do nich. Przypominam, że obowiązek przyjęcia Komunii Świętej okresie Wielkanocy można spełnić do uroczystości Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca.

10. Gorąco zachęcam do zyskiwania każdego dnia odpustu zupełnego. Penitencjaria Apostolska wydała dekret, w którym stwarza możliwość zyskiwania tego odpustu również tym, którzy pozostają w domach. Korzystajmy z tego wielkiego daru, aby po uzyskaniu odpuszczenia grzechów zyskać również darowanie kary za grzechy już odpuszczone. Wtedy komunia z Jezusem staje się głębsza, a nasza wolność od złych przywiązań większa.

Komunia Święta

11. Wielkim pragnieniem ludzi wierzących jest sakramentalne zjednoczenie z Jezusem w Komunii Świętej. Zazwyczaj to piękne wydarzenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej. Przy obecnych ograniczeniach mogą z tego daru skorzystać tylko nieliczni wierni. Zachęcam więc kapłanów, aby rozważyli możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym poza Mszami Świętymi, w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem wszystkich zasad, dotyczących liczby osób obecnych w kościele lub ewentualnie czekających na możliwość wejścia do kościoła.

12. Ponieważ większość członków wspólnot parafialnych jest w tych dniach pozbawiona możliwości przyjmowania Komunii Świętej, dlatego potrzebne jest przybliżenie im nauki Kościoła na temat tzw. Komunii duchowej. Również to przeżycie, podobnie jak wzbudzenie doskonałego aktu żalu, aby uzyskać przebaczenie grzechów, jest dla wielu wiernych czymś nowym, dlatego trzeba się do niego dobrze przygotować. Odpowiednie pomoce na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej archidiecezji. Można je zamieścić również na stronach parafialnych.

13. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Niektórzy przeżywają dziewięć pierwszych piątków i pięć pierwszych sobót. Należy pamiętać, że sytuacje nadzwyczajne, a taką mamy teraz, nie powodują przerwy w ciągłości tej modlitwy. Po ustaniu pandemii można ją będzie dalej kontynuować. Zachęcam natomiast wszystkich, którzy przeżywają te nabożeństwa, aby w te dwa dni przyjęli Pana Jezusa w sposób duchowy, po odpowiednim akcie skruchy, o czym była mowa powyżej.

14. Zazwyczaj na pierwsze piątki miesiąca oraz przed świętami kapłani odwiedzali chorych przynosząc Komunię Świętą. W obecnych warunkach jest to utrudnione, jednak poprosiłem kapłanów, aby przy zachowaniu należytych zasad higieny i bezpieczeństwa odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to poproszą. Jednocześnie zwracam się z prośbą do chorych o wyrozumiałość, a członków rodziny o wspólną modlitwę z chorymi i umożliwienie im przeżywania Eucharystii przez środki przekazu.

„Jezu, ufam Tobie!”

15. Łączę się duchowo z wszystkimi, dla których niemożliwość uczestnictwa we Mszy Świętej, przystępowania do sakramentu pokuty przed Wielkanocą, a także przyjmowania Komunii Świętej, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Nigdy jeszcze tego w życiu nie przeżywali. Pragnienie przyjmowania sakramentów jest wielkim darem i nie można go zagubić, przeciwnie, powinno ono rosnąć, aby z tym większą radością i tym głębiej przeżyć te zbawcze wydarzenia, gdy będzie to już możliwe.

16. Wydarzenia, które przeżywamy, skłaniają nas do ponownej refleksji nad rolą rodziny. Trzeba przypomnieć, że Naród Wybrany ma swój początek w rodzinie. Synowie Jakuba, a więc bracia, dali początek pokoleniom Izraela. Również w rodzinach spotykali się pierwsi chrześcijanie i rozwój chrześcijaństwa dokonywał się przez rodziny. Gdy wspomnimy wiele wydarzeń z historii Kościoła, to również odkrywamy, że wiara przetrwała i umacniała się przede wszystkim dzięki wierze rodziców i dzieci, dzięki rodzinnej modlitwie. Tak było choćby w okresach zaborów. Żyjemy w epoce rozbijania małżeństwa i rodziny. Jest to proces, który dokonuje się na wielu płaszczyznach. Pandemia koronawirusa sprawiła, że rodziny są razem, że mają dla siebie czas, że mogą więcej ze sobą rozmawiać, a także więcej się wspólnie modlić.

17. Chciałem szczególnie zaakcentować ten ostatni element, mianowicie modlitwę rodzinną. Była to mocna tradycja rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów została osłabiona lub całkiem zniknęła. Jesteśmy na nowo zaproszeni, a nawet przynagleni, aby do tej pięknej tradycji powrócić.

Na koniec proszę Was o coś bardzo ważnego. Na chwilę przed swoją śmiercią nasz Zbawiciel modlił się do Ojca za uczniów: „aby byli jedno” (J 17,21-23). Dostrzegamy próby podzielenia Kościoła, podzielenia pasterzy i wiernych. Pamiętajmy – należymy do Chrystusa i nasza jedność w Chrystusie stanowi o autentyzmie naszego świadectwa. To wspólnota Kościoła ma dzisiaj nieść prawdziwą nadzieję człowiekowi tak bardzo doświadczonemu. Możemy się różnić opiniami, ale jedność przy Chrystusie, w Kościele jest dzisiaj szczególnie ważna.

Na wszystkie przeżycia, a szczególnie na podwójną walkę, jaką przeżywamy, czyli walkę z grzechem i walkę z koronawirusem, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

 

 

 

PILNY KOMUNIKAT

 • Od dnia jutrzejszego, tj. 25 marca, do 11 kwietnia wszystkie msze święte w naszej parafii będą się odbywały bez udziału wiernych.

 • Kancelaria Parafialna pozostaje zamknięta do odwołania. Sprawy pilne, a w szczególności pogrzeby, prosimy ustalać telefonicznie pod numerem 12 416 35 38.DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO PO WPROWADZENIU
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego

 

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE
ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

 

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem
  liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne
  Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania
  rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
  bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez
  pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duspasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

2 Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • W przyszłą niedzielę będziemy zbierać przed kościołem ofiary do puszki na Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie i panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

1 Niedziela Wielkiego Postu 01.03.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Środa - święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.
  • Piątek - pierwszy miesiąca. Msze święte w tym dniu o godzinie 7.00. 17.00 i 18.00. Spowiedź w tym dniu od 7.00 rano i 16.30 popołudniu. Młodzież z klasy VI i VII SP przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy we Mszy świętej o godzinie 18.00 i następnie drodze krzyżowej dla dorosłych. Po drodze krzyżowej spotkanie w kościele dla wszystkich przygotowujących się do bierzmowania.
  • Sobota - pierwsza miesiąca. Do chorych udajemy się od godziny 9.00. Zmiana tajemnic Różańca Świętego w kościele o godz. 17.20.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • Przypominamy, że w Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie i panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na pokrycie kosztów wykonania kostki wokół kościoła.

7 Niedziela Zwykła 23.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • W dniu dzisiejszym gościmy w naszej Parafii Pana Kamila Radzimowskiego, którego płyty CD można nabyć przed wejściem do kościoła.
  • Środa Popielcowa - w tym dniu rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze Święte w tym dniu o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00. Po każdej z Mszy Świętej będzie można zabrać do domu poświęcony popiół, a ofiary, które wtedy złożycie jako jałmużnę wielkopostną, przeznaczone będą dla potrzebujących z naszej parafii. W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Post jest czasem nawrócenia i pokuty, zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach pokutnych.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • Rekolekcje w naszej wspólnocie będziemy przeżywać od V Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Kontakt z zespołem ds. Rodziny znajduje się przy ul. Piłsudskiego 29.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

6 Niedziela Zwykła 16.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Sobota - święto Katedry św. Piotra, apostoła.
 • W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii pana Kamila Radzimowskiego, grającego na duduku ormiańskim sprzed 3000 lat. Przed kościołem będzie mozna nabyć płyty CD z utworami artysty.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.

5 Niedziela Zwykła 09.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • Poniedziałek - wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
  • Wtorek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.
  • Piątek - święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.
 • Od jutra wznawiamy adorację Najświętszego Sakramentu pół godziny przed wieczorną mszą św.
 • W dzisiejszą niedzielę po mszach świętych, przed kościołem, siostry sercanki zbierają ofiary do puszki na bursę dla studentek. Bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła i dziękujemy za każdą ofiarę na ten cel.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie oraz panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.

4 Niedziela Zwykła - Święto Ofiarowania Pańskiego 02.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Dziś pierwsza niedziela miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
  • Środa - wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
  • Czwartek - wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i towarzyszy.
  • Piątek - pierwszy miesiąca. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Spowiedź w tym dniu od godz. 7.00 i 16.30.
 • Z racji ferii zimowych nie będzie spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkich, którzy przyjęli nas w tym roku z wizytą duszpasterską. Dziękujemy również za ofiary złożone w czasie tej wizyty. Ofiary te w dużej części są przekazane na pomoc dla księży emerytów jak również na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Kurię Krakowską.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.
 • Dziękujemy Pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła. 
 • Od jutra kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, wtorek, środę od 16.30 do 17.30, natomiast w sobotę od 10.00 do 11.00.
 • W przyszłą niedzielę po mszach świętych przed kościołem siostry sercanki będą zbierać ofiary do puszki na bursę dla studentek. Bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła i już dziś dziękujemy za każdą ofiarę na ten cel.

3 Niedziela Zwykła 26.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • Wtorek - wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
  • Piątek - wspomnienie świętego Jana Bosko, prezbitera.
  • Sobota - pierwsza miesiąca. Do chorych udajemy się od godziny 9.00. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.20 w kościele.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 27.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 99 - od godz. 15.00.
  • Wtorek 28.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 65 - od godz. 15.00.
  • Środa 29.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 27, 29, 31, 43, 43a, 45, 47, 40, 42, 50, 60, 62 - od godz. 15.00.
  • Czwartek 30.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 58 - od godz. 15.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

2 Niedziela Zwykła 19.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • W dniach od 19 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  • Wtorek - wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
  • Piątek - wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
  • Sobota - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
 • Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na poszkodowanych w Syrii.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 20.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Modrzewskiego 2 - od godz. 15.00
   Ks. Artur - ul. Żabiniec 79, 81, 83 - od godz. 16.00.
  • Wtorek 21.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Reja 11 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Siemaszki 20a, 20b, 26, 28, 28a, 29, 21, 43a, 22, 39, 39a, 30, 30a, 32a, 34, 38, 40, 42 - od godz. 15.00.
   Ks. Artur - ul. Solskiego 7 - od godz. 16.00.
  • Środa 22.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Solskiego 4, 5, 6, 10, 12, 14 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Prądnicka 68A - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Prądnicka 48 i Pielęgniarek 2 - od godz. 16.00.
  • Czwartek 23.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Żmujdzka - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. M. Reja 9 - od godz. 17.00.
  • Sobota 25.01:
   Ks. Robert - ul. Żabiniec 85, 87 - od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

Święto Chrztu Pańskiego 12.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • W dniu dzisiejszym kończy się w liturgii okres Narodzenia Pańskiego, a rozpoczyna się okres zwykły.
  • Piątek - wspomnienie św. Antoniego, opata.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 13.01:
   Ks. Artur - ul. F. Nila 7, 9 - od godz. 16.00.
  • Wtorek 14.01:
   Ks. Proboszcz - ul. F. Nila 1A - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Konecznego 2, 4 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Żabiniec 38 - od godz. 16.00.
  • Środa 15.01:
   Ks. Proboszcz - ul Siemaszki 25 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Prądnicka 95 - od godz. 18.30.
   Ks. Artur - ul. Konecznego 6, 8 - od godz. 16.00.
  • Czwartek 09.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Siemaszki 54 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Zdrowa 13 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Reja 12, 17 - od godz. 16.00.
  • Piątek 10.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Siemaszki 27 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Biała i domki jednorodzinne przy Korczaka plus DPJ - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Reja 15 - od godz. 16.00.
  • Sobota 11.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Zdrowa - domki jednorodzinne - od godz. 10.00.
   Ks. Robert - ul. Modrzewskiego 6, 8 - od godz. 10.00.
   Ks. Artur - ul. Żabiniec od ulicy Jaracza plus bloki 64 i 66 - od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

Przygotowanie do bierzmowania 2020/2021

Wszyscy przygotowujący sie do bierzmowania z klas VII i VIII uczestniczą w każdy pierwszy piątek miesiąca, we mszy świętej o godzinie 18.00.
Po mszy świętej odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

W październiku młodzież uczestniczy w nabożeństwach różańcowych w dni powszednie o godz. 17.30 oraz w niedziele o 16.30.

Błogosławieństwo Dzieci Rocznych

W każdą 4 niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 12.15 będziemy błogosławić dzieci roczne. Chętnych rodziców z dziećmi rocznymi zapraszamy do zgłoszenia takiego dziecka do błogosławieństwa w kancelarii parafialnej.

Nabożeństwa w naszym kościele

Wszystkie nabożeństwa odbywają się po mszy wieczornej o godz. 18.

Poniedziałek - wezwania do św. Karola Boromeusza
Wtorek - litania do św. Jana Pawła II
Środa - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Piątek - koronka do Bożego Miłosierdzia

Numer konta do wpłat na rzecz budowy kościoła

79 2030 0045 1110 0000 0033 9250

Początek strony