Msze święte

Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 17:00, 18:00
Dni robocze:
7:00, 18:00

Kancelaria parafialna

Poniedziałek, wtorek, środa od 16.30 do 17.30
Sobota od 10.00 do 11.00

Parafia świętego
Karola Boromeusza
w Krakowie
ul. Zdrowa 31
tel. 12 416 35 38

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! (Łk 24,35) komentarz

PILNY KOMUNIKAT

 • Od dnia jutrzejszego, tj. 25 marca, do 11 kwietnia wszystkie msze święte w naszej parafii będą się odbywały bez udziału wiernych.

 • Kancelaria Parafialna pozostaje zamknięta do odwołania. Sprawy pilne, a w szczególności pogrzeby, prosimy ustalać telefonicznie pod numerem 12 416 35 38.DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO PO WPROWADZENIU
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego

 

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE
ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

 

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem
  liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne
  Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania
  rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
  bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez
  pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duspasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

2 Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • W przyszłą niedzielę będziemy zbierać przed kościołem ofiary do puszki na Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie i panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

1 Niedziela Wielkiego Postu 01.03.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Środa - święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.
  • Piątek - pierwszy miesiąca. Msze święte w tym dniu o godzinie 7.00. 17.00 i 18.00. Spowiedź w tym dniu od 7.00 rano i 16.30 popołudniu. Młodzież z klasy VI i VII SP przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy we Mszy świętej o godzinie 18.00 i następnie drodze krzyżowej dla dorosłych. Po drodze krzyżowej spotkanie w kościele dla wszystkich przygotowujących się do bierzmowania.
  • Sobota - pierwsza miesiąca. Do chorych udajemy się od godziny 9.00. Zmiana tajemnic Różańca Świętego w kościele o godz. 17.20.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • Przypominamy, że w Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie i panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na pokrycie kosztów wykonania kostki wokół kościoła.

7 Niedziela Zwykła 23.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • W dniu dzisiejszym gościmy w naszej Parafii Pana Kamila Radzimowskiego, którego płyty CD można nabyć przed wejściem do kościoła.
  • Środa Popielcowa - w tym dniu rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze Święte w tym dniu o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00. Po każdej z Mszy Świętej będzie można zabrać do domu poświęcony popiół, a ofiary, które wtedy złożycie jako jałmużnę wielkopostną, przeznaczone będą dla potrzebujących z naszej parafii. W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Post jest czasem nawrócenia i pokuty, zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach pokutnych.
 • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla starszych po Mszy Świętej o godz. 18.00.
 • Rekolekcje w naszej wspólnocie będziemy przeżywać od V Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Kontakt z zespołem ds. Rodziny znajduje się przy ul. Piłsudskiego 29.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

6 Niedziela Zwykła 16.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Sobota - święto Katedry św. Piotra, apostoła.
 • W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii pana Kamila Radzimowskiego, grającego na duduku ormiańskim sprzed 3000 lat. Przed kościołem będzie mozna nabyć płyty CD z utworami artysty.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.

5 Niedziela Zwykła 09.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • Poniedziałek - wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
  • Wtorek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.
  • Piątek - święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.
 • Od jutra wznawiamy adorację Najświętszego Sakramentu pół godziny przed wieczorną mszą św.
 • W dzisiejszą niedzielę po mszach świętych, przed kościołem, siostry sercanki zbierają ofiary do puszki na bursę dla studentek. Bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła i dziękujemy za każdą ofiarę na ten cel.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie oraz panu Jerzemu za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.

4 Niedziela Zwykła - Święto Ofiarowania Pańskiego 02.02.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Dziś pierwsza niedziela miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
  • Środa - wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
  • Czwartek - wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i towarzyszy.
  • Piątek - pierwszy miesiąca. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Spowiedź w tym dniu od godz. 7.00 i 16.30.
 • Z racji ferii zimowych nie będzie spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkich, którzy przyjęli nas w tym roku z wizytą duszpasterską. Dziękujemy również za ofiary złożone w czasie tej wizyty. Ofiary te w dużej części są przekazane na pomoc dla księży emerytów jak również na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Kurię Krakowską.
 • Dziękujemy za ofiary składane na spłatę kostki brukowej.
 • Dziękujemy Pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła. 
 • Od jutra kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, wtorek, środę od 16.30 do 17.30, natomiast w sobotę od 10.00 do 11.00.
 • W przyszłą niedzielę po mszach świętych przed kościołem siostry sercanki będą zbierać ofiary do puszki na bursę dla studentek. Bardzo prosimy o wsparcie tego dzieła i już dziś dziękujemy za każdą ofiarę na ten cel.

3 Niedziela Zwykła 26.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • Wtorek - wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
  • Piątek - wspomnienie świętego Jana Bosko, prezbitera.
  • Sobota - pierwsza miesiąca. Do chorych udajemy się od godziny 9.00. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.20 w kościele.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 27.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 99 - od godz. 15.00.
  • Wtorek 28.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 65 - od godz. 15.00.
  • Środa 29.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 27, 29, 31, 43, 43a, 45, 47, 40, 42, 50, 60, 62 - od godz. 15.00.
  • Czwartek 30.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Prądnicka 58 - od godz. 15.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

2 Niedziela Zwykła 19.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • W dniach od 19 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  • Wtorek - wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
  • Piątek - wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
  • Sobota - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
 • Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na poszkodowanych w Syrii.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 20.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Modrzewskiego 2 - od godz. 15.00
   Ks. Artur - ul. Żabiniec 79, 81, 83 - od godz. 16.00.
  • Wtorek 21.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Reja 11 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Siemaszki 20a, 20b, 26, 28, 28a, 29, 21, 43a, 22, 39, 39a, 30, 30a, 32a, 34, 38, 40, 42 - od godz. 15.00.
   Ks. Artur - ul. Solskiego 7 - od godz. 16.00.
  • Środa 22.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Solskiego 4, 5, 6, 10, 12, 14 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Prądnicka 68A - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Prądnicka 48 i Pielęgniarek 2 - od godz. 16.00.
  • Czwartek 23.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Żmujdzka - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. M. Reja 9 - od godz. 17.00.
  • Sobota 25.01:
   Ks. Robert - ul. Żabiniec 85, 87 - od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

Święto Chrztu Pańskiego 12.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy przeżywać:
  • W dniu dzisiejszym kończy się w liturgii okres Narodzenia Pańskiego, a rozpoczyna się okres zwykły.
  • Piątek - wspomnienie św. Antoniego, opata.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Poniedziałek 13.01:
   Ks. Artur - ul. F. Nila 7, 9 - od godz. 16.00.
  • Wtorek 14.01:
   Ks. Proboszcz - ul. F. Nila 1A - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Konecznego 2, 4 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Żabiniec 38 - od godz. 16.00.
  • Środa 15.01:
   Ks. Proboszcz - ul Siemaszki 25 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Prądnicka 95 - od godz. 18.30.
   Ks. Artur - ul. Konecznego 6, 8 - od godz. 16.00.
  • Czwartek 09.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Siemaszki 54 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Zdrowa 13 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Reja 12, 17 - od godz. 16.00.
  • Piątek 10.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Siemaszki 27 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Biała i domki jednorodzinne przy Korczaka plus DPJ - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Reja 15 - od godz. 16.00.
  • Sobota 11.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Zdrowa - domki jednorodzinne - od godz. 10.00.
   Ks. Robert - ul. Modrzewskiego 6, 8 - od godz. 10.00.
   Ks. Artur - ul. Żabiniec od ulicy Jaracza plus bloki 64 i 66 - od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 05.01.2020

 • W liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • Poniedziałek - uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte w tym dniu będą odprawiane jak w każdą niedziele, przed kościołem będzie można nabyć poświęconą kredę i kadzidło.
 • Dziękujemy pani Elżbiecie za sprzątanie naszego kościoła.
 • Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
 • Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  • Wtorek 07.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Borzeckiej 1- od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Solskiego 8, 8A, 9, 16 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Zdrowa 2A - od godz. 15.30.
  • Środa 08.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Bobrzeckiej 3 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. F. Modrzewskiego 3 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. F. Nila 10, 12 - od godz. 16.00.
  • Czwartek 09.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Bobrzeckiej 5 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. M. Bobrzeckiej 9 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. Solskiego 11, 13 - od godz. 16.00.
  • Piątek 10.01:
   Ks. Proboszcz - ul. M. Bobrzeckiej 5 - od godz. 15.00.
   Ks. Robert - ul. Pielęgniarek 5, 6 - od godz. 16.00.
   Ks. Artur - ul. M. Reja 19 - od godz. 16.00.
  • Sobota 11.01:
   Ks. Proboszcz - ul. Siemaszki 33 - od godz. 10.00.
   Ks. Robert - ul. Żabiniec 69, 71, 73, 75, 77 - od godz. 10.00.
   Ks. Artur - ul. Żabiniec 101, 101A, 101B, 101C, 101D, 101E, 101F, 101G, 101H, 101J - od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy załatwiać po mszy świętej.

Przygotowanie do bierzmowania 2021/2022

Spotkania dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas I Szkoły Ponadpodstawowej odbywają się w I piątek miesiąca o godz. 18.00. Młodzież uczestniczy we Mszy św. Jest też okazja do spowiedzi św. Udział w życiu religijnym zaznaczamy w indeksie kandydata do bierzmowania. Szczegółowe informacje u ks. Artura.

Błogosławieństwo Dzieci Rocznych

W każdą 4 niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 12.15 będziemy błogosławić dzieci roczne. Chętnych rodziców z dziećmi rocznymi zapraszamy do zgłoszenia takiego dziecka do błogosławieństwa w kancelarii parafialnej.

Nabożeństwa w naszym kościele

Wszystkie nabożeństwa odbywają się po mszy wieczornej o godz. 18.

Poniedziałek - wezwania do św. Karola Boromeusza
Wtorek - litania do św. Jana Pawła II
Środa - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Piątek - koronka do Bożego Miłosierdzia

Numer konta do wpłat na rzecz budowy kościoła

79 2030 0045 1110 0000 0033 9250

Początek strony