Drodzy Parafianie!

Zbliża się miesiąc listopad, który w tradycji Kościoła, poświęcony jest modlitwie za zmarłych.

W śmierci Bóg powołuje nas do siebie. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy, dlatego umarli potrzebują oczyszczenia. Wspólnota Kościoła spiesząc im z pomocą składa ofiarę Mszy Świętej i modli się za nich.

Zwracam się do Was, Drodzy Parafianie o podjęcie modlitwy za zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Pragnę też przypomnieć kilka form tej modlitwy.

MSZA ŚWIĘTA - najdoskona1sza forma modlitwy. Ofiarujemy, bowiem podczas niej Ciało i Krew Chrystusa. Zachęcam Was do częstego zamawiania Mszy Św. za bliskich zmarłych.

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA - zwyczaj 30 Mszy Św. ofiarowanych za jednego zmarłego. Ustanowiony przez papieża Grzegorza Wielkiego, jako skuteczna pomoc cierpiącym w czyśćcu.

ODPUST ZUPELNY OD l DO 8 LISTOPADA - za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wolność od przywiązania do grzechów), można zyskać darowanie kar czyśćcowych dla zmarłych.

WYPOMINKI - kolejna, uświęcona polską tradycją, forma modlitwy za zmarłych. Na odwrocie tej kartki wypiszcie czytelnie (w mianowniku) swoich zmarłych i złóżcie w zakrystii lub kancelarii. W naszej parafii będziemy modlić się za Nich przez cały rok, w każdą niedziele o godz. 9.15 i 12.00. W każdy III piątek miesiąca ofiarujemy msze świętą za wypominanych w naszej świątyni.

W ten sposób możemy przyjść ze skuteczną pomocą duchową Naszym bliskim zmarłym: rodzicom, dziadkom, krewnym i wszystkim, wobec których mamy zaciągnięty dług Miłości. Za złożone przy tej okazji ofiary składam wdzięczne Bóg zapłać!

"O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci" >Św. Ambroży<

Ks. Proboszcz